Välkommen till Harriet Löwenhjelm-sällskapet

Upptäck en av Sveriges mest originella diktare och bildkonstnär. Harriet Löwenhjelm-sällskapet är samlingspunkten för alla som intresserar sig för Harriet Löwenhjelms liv och verk. Sällskapets syfte är att verka för ökad kännedom om Harriet Löwenhjelms diktning och bildkonst samt hennes person och miljöer med anknytning till hennes liv. Sällskapet ska i egen regi, eller i samarbete med annan part, bedriva och stimulera till forskning samt skriftutgivning om och av Harriet Löwenhjelm. Du är varmt välkommen att Bli medlem.

 

Harriet Löwenhjelm in English

 

Artiklar

Poesisällskap vill lyfta fram Harriet Löwenhjelm

Harriet Löwenhjelm - mer i ropet än någonsin

Ny bild av Harriet Löwenhjelm